Mgr. JAN POLESNÝ

Váš osobní advokát

PRINCIPY

Diskrétnost

Váš případ řešíme s maximálním důrazem na soukromí a diskrétnost.

Kvalita

Případu věnujeme nejvyšší péči a jsme společně v úzkém kontaktu.

Flexibilita

Vždy najdeme společnou cestu a přizpůsobíme se Vašim potřebám.

SLUŽBY

Občanské Právo Obchodní Právo Insolvence a Exekuce Rodinné a Pracovní Právo Trestní Právo Ústavní a Správní Právo

Občanské Právo

 • zpracování a revize smluv
 • převody nemovitostí (kupní, darovací a zástavní smlouvy, věcná břemena, možnost úschovy kupní ceny)
 • vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • uplatňování nároku na náhradu škody nebo za bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování před soudy a úřady

Obchodní Právo

 • zakládání společností, změny ve společnostech (struktura, sídlo, orgány společnosti)
 • organizace a řízení valných hromad
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
 • zastupování před soudy a úřady

Insolvence a Exekuce

 • sepis insolvenčních návrhů (konkurz, oddlužení)
 • zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele (přihlašování pohledávek)
 • zastupování v incidenčních sporech
 • poradenství v exekučním řízení
 • příprava návrhů na odklad a zastavení exekuce

Rodinné a Pracovní Právo

 • zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela
 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • přípravy pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, dohody, manažerské smlouvy, výpovědi
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru

Trestní Právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Ústavní a Správní Právo

 • zastupování před úřady
 • příprava správních žalob, kasačních stížností
 • příprava ústavních stížností
Občanské Právo ›
 • • zpracování a revize smluv
 • • převody nemovitostí (kupní, darovací a zástavní smlouvy, věcná břemena, možnost úschovy kupní ceny)
 • • vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • • uplatňování nároku na náhradu škody nebo za bezdůvodné obohacení
 • • vymáhání pohledávek
 • • zastupování před soudy a úřady
Obchodní Právo ›
 • • zakládání společností, změny ve společnostech (struktura, sídlo, orgány společnosti)
 • • organizace a řízení valných hromad
 • • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace
 • • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
 • • zastupování před soudy a úřady
Insolvence a Exekuce ›
 • • sepis insolvenčních návrhů (konkurz, oddlužení)
 • • zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele (přihlašování pohledávek)
 • • zastupování v incidenčních sporech
 • • poradenství v exekučním řízení
 • • příprava návrhů na odklad a zastavení exekuce
Rodinné a Pracovní Právo ›
 • • zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • • zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela
 • • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • • přípravy pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, dohody, manažerské smlouvy, výpovědi
 • • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
Trestní Právo ›
 • • obhajoba klientů v trestním řízení
 • • zastupování poškozených v trestním řízení
Ústavní a Správní Právo ›
 • • zastupování před úřady
 • • příprava správních žalob, kasačních stížností
 • • příprava ústavních stížností

PRVNÍ SCHŮZKA ZDARMA

Někdy je pro člověka obtížné rozhodnout se, zda se poradit s advokátem. Proto nabízím první konzultaci zdarma. Po ní se sami rozhodnete, zda mých služeb využijete.

PRVNÍ SCHŮZKA ZDARMA

Někdy je pro člověka obtížné rozhodnout se, zda se poradit s advokátem. Proto nabízím první konzultaci zdarma. Po ní se sami rozhodnete, zda mých služeb využijete.

O KANCELÁŘI

Jsem samostatným advokátem, který poskytuje komplexní právní služby na území České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného. Při mé práci je mou prioritou ochrana práv klienta, flexibilita a důraz na individuální a profesionální přístup ke klientovi.

V současné době spolupracuji s Advokátní kanceláří DAJBYCH & JÍRA, s.r.o., která se dlouhodobě specializuje na hromadnou správu a vymáhání pohledávek.

Působím, a právní služby poskytuji, zejména na území Prahy, Ústí nad Labem a Uničova, avšak po dohodě s klientem jsem schopný poskytnout právní služby po celé České republice.

Někdy je pro člověka obtížné rozhodnout se, zda se poradit s advokátem. Proto nabízím první konzultaci zdarma. Po ní se sami rozhodnete, zda mých služeb využijete.

REFERENCE

Mgr. Jan Polesný, advokát

Kontakt

+420 737 688 489
ak@akpolesny.cz

Sídlo

Vinohradská 3330/220a, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Informace

Ev. č. ČAK: 17778
IČO: 06457657
ID DS: 99xtqin

  * povinné